Wykład Partnera Kancelarii Mec. Ireneusza Pawłowskiego na konferencji w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

W dniu 15 października br. odbyła się Konferencja w Sądzie Okręgowym w Gdańsku - "Masz prawo do mediacji - nowe wyzwania i możliwości dla mediacji". Partner Kancelarii Mec. Ireneusz Pawłowski wygłosił wykład na temat "Mediacja pozasądowa w sprawach gospodarczych". Wśród prelegentów byli między innymi: SSO Ewa Ważny (SO w Gdańsku), Salon Mediatora w Sądzie Okręgowym w Gdańsku – doświadczenia 3 lat pracy,  SSR del. do SO Katarzyna Kazaniecka-Kapała (SO w Gdańsku), Mediacja w postępowaniu cywilnym w praktyce sądów okręgu gdańskiego ...

Czytaj dalej


Inauguracja Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku.

W dniu 8 października o godzinie 10.00 w Olivia Sky Club (budynek Olivia Tower), w obecności przedstawicieli Ministra Gospodarki i Ministra Sprawiedliwości oraz Marszałka Województwa Pomorskiego, oficjalnie zainaugurowało swoją działalność Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku. Mec. Ireneusz Pawłowski, Partner Zarządzający w Kancelarii,  jest inicjatorem powołania Centrum i pełni funkcję Kierownika Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. W trakcie konferencji zostanie także podpisane Porozumienie pomiędzy organizacjami zrzeszając...

Czytaj dalej


Wynagrodzenie podwykonawcy za roboty budowlane. Precedens w okręgu gdańskim.

Kancelaria z sukcesem reprezentowania jednego z podwykonawców w sporze z Uniwersytetem Gdańskim o zapłatę części wynagrodzenia podwykonawcy za roboty budowlane zrealizowane na budowie budynku Wydziału Chemii w Gdańsku-Oliwie. Generalny Wykonawca, firma Alpine, ogłosiła upadłość i pozostawiła bez należnej zapłaty wielu podwykonawców, którymi siłami została w całości zrealizowana ta inwestycja. Spór dotyczył odpowiedzialności inwestora – Uniwersytetu Gdańskiego, za zapłatę kaucji gwarancyjnych zatrzymanych przez generalnego wykonawcę (i ...

Czytaj dalej


Konsultacje prawne w Inkubatorze Przedsiębiorczości.

We współpracy z Kaszubskim Inkubatorem Przedsiębiorczości w Kościerzynie i Kartuzach, w dniu 8 grudnia 2014 r.,  prawnicy Kancelarii doradzali młodym przedsiębiorcom z Kaszub w zakładaniu firm i stawianiu pierwszych kroków w samodzielnej działalności gospodarczej. Kancelaria działała Pro Bono. Planowane jest stworzenie cyklicznego programu wspierającego rozwój przedsiębiorczości.

Czytaj dalej


Kolejny etap inwestycji, wmurowanie kamienia węgielnego.

Kolejny etap, w obsługiwanej przez nas inwestycji, za nami. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie (inwestycja o wartości ponad 160 mln zł) weszła w kolejną fazę. Partner Kancelarii Mec. Marcin Skromak uczestniczył w akcie erekcyjnym zakładu wmurowania kamienia węgielnego.. Inwestycja prowadzona jest przez 37 gmin województwa warmińsko- mazurskiego, poprzez ich spółkę celową.  Całość współfinansowana jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  Po zakończeniu inwestycji całość odpadów ...

Czytaj dalej


Kontrola Komisji Europejskiej

Obsługiwany przez nas podmiot, z branży finansowej i dysponujący znacznymi środkami unijnymi, pomyślnie przeszedł, w tym tygodniu, kontrolę przedstawicieli Komisji Europejskiej. Doradzając naszym Klientom, zawsze mamy na względzie, że prawdziwym sukcesem jest nie tylko sama realizacja projektu, ale także jego skuteczne rozliczanie i zakończenie.

Czytaj dalej


Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego.

Świadczenie usług prawnych dla Projektu pn. Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie Wypowiedziany Kontrakt poprzedniemu Wykonawcy, postępowania na dokończenie projektowania i dokończenie robót; łącznie kilkanaście umów na roboty, usługi (m.in. projektowanie, system ITS), dostawy itp.

Czytaj dalej


I Forum Inwestorów Kapitałowych w Sopocie

Organizatorami Forum były  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach projektu INNOpomorze, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz Agencja Rozwoju Pomorza SA w ramach projektu Inwestornia. Forum skierowane do środowisk inwestorów i pomysłodawców.

Czytaj dalej


Kasacja w sprawie statku s/s Rotterdam

Partner Kancelarii adwokat Marcin Skromak reprezentował Ministra Infrastruktury w sporze z armatorem statku s/s „Rotterdam”, firmą Rederij de Rotterdam B.V. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wyrokiem z dnia 16 lipca 2009 roku NSA w sprawie II OSK 1018/08, w wyniku rozpoznania skargi kasacyjnej Ministra, uchylił niekorzystny dla Ministra wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2008 roku, oddalając skargę armatora. Oznacza to, iż nakaz opuszczenia polskich obszarów morskich wydany ...

Czytaj dalej


Obsługa wejścia kapitałowego do spółki internetowej

Partner Kancelarii radca prawny Ireneusz Pawłowski, wraz z zespołem, obsługiwał prawnie transakcję kapitałową wejścia inwestorów finansowych do nowopowstałej , innowacyjnej spółki z zakresu technologii internetowych. W tej transakcji kancelaria występowała po stronie inwestorów. Wartość wejścia kapitałowego inwestorów wyniesie łącznie około 10 mln zł. W zakresie zadań kancelarii miescił się m.in. udział w negocjacjach i tworzeniu term sheet, umowa inwestycyjna oraz nowa umowa spółki. Kancelaria występuje także po ...

Czytaj dalej