Zakończona transakcja wyjścia udziałowca z inwestycji

Kancelaria z sukcesem zakończyła obsługę  prawną transakcji wyjścia udziałowca ze spółki z o.o. Transakcja została zaplanowana i skonstruowana w 2005 r., a zakończyła się w 2008 r. Transakcję obsługiwał Partner Kancelarii, radca prawny Ireneusz Pawłowski. Jednym z nowatorskich elementów transakcji była konsytukcja procesu wyjścia udziałowca z inwestycji w drodze corocznego, automatycznie dokonywanego umorzenia udziałów, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego. Zaplanowany mechanizm umożliwił udziałowcowi stopniowe wyjście ...

Czytaj dalej


Badanie due diligencje w spółce akcyjnej

Partnerzy Kancelarii adwokat Wojciech Kamiński i radca prawny Ireneusz Pawłowski z zespołem wykonali badanie due diligence w spółce akcyjnej z branży lotnictwa cywilnego. Badanie obejmowało wszechstronną ocenę sytuacji prawnej  spółki. Badanie wykonane było dla potrzeb wejścia zagranicznego inwestora prywatnego, który przygotowywał się do wejścia finansowego do spółki z możliwością objęcia nowej emisji akcji.  Raport z badania due diligencje sporządzono w języku angielskim.

Czytaj dalej


Przekształcenie spółki z o.o. z branży doradczej w spółkę komandytową

Partner Kancelarii radca prawny Ireneusz Pawłowski z zespołem przygotował i obsługiwał proces przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnościa z branży doradczej w spółkę komandytową. Celem transakcji było zapewnienie optymalizacji podatkowej oraz odpowiednie ukształtowanie kwestii odpowiedzialności za zobowiązania spółki przekształconej. W zakres obsługi wchodziło przygotowanie kompletu dokumentacji, asysta prawna podczas zgromadzeń wspólników, doradztwo w procesie przekształcenia, a także samo postępowanie rejestracyjne przed ...

Czytaj dalej