Badanie due diligencje w spółce akcyjnej

Partnerzy Kancelarii adwokat Wojciech Kamiński i radca prawny Ireneusz Pawłowski z zespołem wykonali badanie due diligence w spółce akcyjnej z branży lotnictwa cywilnego. Badanie obejmowało wszechstronną ocenę sytuacji prawnej  spółki.
Badanie wykonane było dla potrzeb wejścia zagranicznego inwestora prywatnego, który przygotowywał się do wejścia finansowego do spółki z możliwością objęcia nowej emisji akcji.  Raport z badania due diligencje sporządzono w języku angielskim.