Nowelizacja ustaw: o finansach publicznych i o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych już opublikowane – ugody mogą być częstsze.

Nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wprowadzona ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Prawidłowe dokonanie oceny i zawarcie na jej podstawie ugody nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Bardzo ciekawym i ważnym zagadnieniem jest kwestia ...

Czytaj dalej


Ile jest warta gwarancja abstrakcyjna?

Ile jest warta gwarancja abstrakcyjna, dowiadujemy się wtedy, gdy przychodzi nam ją wyegzekwować. Teoria jest prosta - gwarancja abstrakcyjna, czyli bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie, mająca w założeniu zapewnić najwyższy możliwy stopień bezpieczeństwa obrotu. Dodatkowo udzielana - z reguły - przez banki, chętnie przecież wszem i wobec ogłaszające się jako „instytucje zaufania publicznego”. Praktycznie bez żadnych możliwości obrony gwaranta czy też wykonawcy. Czy aby na pewno? Egzekwując dla jednego z naszych kluczowych ...

Czytaj dalej


Umowa inwestycyjna w transakcjach kapitałowych.

Umowa inwestycyjna jest konstytucją dla relacji pomiędzy Inwestorem, a Spółką czy jej Pomysłodawcami. Z tej właśnie umowy rodzą sie wszelkie inne relacje, w tym m.in. zapisy w umowie Spółki. To właśnie na przygotowanie umowy inwestycyjnej należy poświęcić najwięcej czasu i dołożyć najwyższej staranności. Zapisy tej umowy i w jej konsekwencji zapisy w umowie Spółki, na lata uregulują relacje z Inwestorem, w tym jego wejście kapitałowe, działalność w Spółce i ewentualne wyjście. Cały proces inwestycyjny wymaga czasu. Nie zawsze jednak ...

Czytaj dalej