Debata oxfordzka w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Partner kancelarii Mec. Ireneusz Pawłowski wziął udział, jako mówca, w debacie oxfordzkiej przeprowadzonej 20 października 2016 r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

W związku z organizacją Międzynarodowego Dnia Mediacji przeprowadzona została debata oksfordzka z udziałem publiczności poświęcona zagadnieniu nakłaniania przez sądy stron postępowania do  mediacji (zgodnie z art. 10 Kodeksu Postępowania Cywilnego).

W debacie jako mówcy propozycji i opozycji wzięli także udział: Sędzia Ewa Szarmach, Sędzia Katarzyna Kazaniecka-Kapała, Mediator Bartosz Poćwiardowski, Adwokat Beata Nowakowska oraz Zuzanna Nowakowska.

W wyniku głosowania publiczności, na którą składali się sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, notariusze i mediatorzy oraz zaproszona młodzież licealna – obroniła się teza o konieczności nakłaniania stron do mediacji w ramach procesu cywilnego.

———————

Mec. Ireneusz Pawłowski zajmuje się w kancelarii m.in. sprawami mediacji i arbitrażu oraz pełni funkcję Kierownika Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji (www.pcaim.org.pl) – wspólnego ośrodka mediacji i arbitrażu powołanego przez osiem największych organizacji zrzeszających przedsiębiorców na Pomorzu.