IV Ogólnopolska Konferencja Arbitrażowa

Mecenas Marcin Skromak, Główny Partner Zarządzający Kancelarii, był uczestnikiem debaty podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Arbitrażowej poświęconej efektywnej realizacji kontraktów w zamówieniach publicznych. W doborowym gronie dyskutantów, mecenas Skromak i Pani Iwony Stępień-Kotlarek, Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Pani Honorata Łopianowska – Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, były członek Krajowej Izby Odwoławczej i Pani Izabela Fundowicz – Wicedyrektor Departamentu Prawnego w UZP, dyskutowali o teorii i praktyce stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert. Materiały z konferencji dostępne są na stronie http://konferencja.sidir.pl/

Cieszymy się, że bogate doświadczenie mecenasa Marcina Skromaka nabyte z kilkunastoletniego już doradztwa przy szeregu projektów mogło służyć szerokiemu gronu zebranych praktyków realizacji kontraktów w zamówieniach publicznych.