Sukcesja rodzinna, jak każda sukcesja przedsiębiorcy, wymaga dobrego zaplanowania prawnego i podatkowego.

Coraz więcej przedsiębiorców, którzy mają okrzepłe biznesy, planuje zmianę pokoleniową w swoim biznesie, chcąc powoli wycofywać się z bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem.  Taka zmiana wymaga dobrego przygotowania i zaplanowania, aby nie zachwiało to przedsiębiorstwem. Przekazywanie władzy nad firmą powinno odbywać się w ustalony sposób, wg planu i wcześniej znanych zasad.

Taką zmianę przeprowadzamy u kolejnego naszego Klienta. Zakończyliśmy właśnie realizację etapów analitycznych sukcesji rodzinnej. Najwięcej pracy, wiedzy i doświadczenia wymagają właśnie te etapy. Został nam ostatni etap – „realizacyjny”.

Nasze obowiązki obejmowały m.in. zebranie i analiza informacji dot. mienia, które ma podlegać sukcesji, w szczególności nieruchomości i praw majątkowych oraz określenie składników mienia wyłączonego z procesu sukcesji i  analiza dokumentacji.

Następnie opracowaliśmy prawną koncepcję sukcesji, w tym etapy przekształceń i nowego balansu korporacyjnego. We współpracy z doradcą podatkowym określaliśmy skutki prawno-podatkowe związane z przekształceniami i zmianami. Na każdym etapie – uzgadnianie z Klientem.

W prawie polskim brakuje konstrukcji prawnej anglosaskiego „trustu”, do zarządzania majątkiem, czy znanych z innych systemów prawnych fundacji rodzinnych (prywatnych). Takiej roli nie spełnia też Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIZ AN), który nie jest narzędziem dla małych i średnich przedsiębiorców.

Jednak nawet w takich realiach prawnych istnieje możliwość, na gruncie prawa polskiego, zaplanowania i przeprowadzenia sukcesji rodzinnej.

Procedurami sukcesji w przedsiębiorstwie zajmuje się zespół Kancelarii wraz z doradcą podatkowym, pod kierunkiem mec. Ireneusza Pawłowskiego.