1 result for tag: mediacje


Nowelizacja ustaw: o finansach publicznych i o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych już opublikowane – ugody mogą być częstsze.

Nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wprowadzona ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Prawidłowe dokonanie oceny i zawarcie na jej podstawie ugody nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Bardzo ciekawym i ważnym zagadnieniem jest kwestia pozycji prawnej podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kontekście sporów gospodarczych oraz możliwości uczestniczenia przez takie podmioty w mediacji lub ...