I Forum Inwestorów Kapitałowych w Sopocie

Organizatorami Forum były  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach projektu INNOpomorze, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz Agencja Rozwoju Pomorza SA w ramach projektu Inwestornia. Forum skierowane do środowisk inwestorów i pomysłodawców.