Kancelaria skutecznie doradzała przy precedensowym w skali Polski projekcie inwestycyjnym

Po 50 latach i 30 dniach tramwaje powróciły do Olsztyna… przy udziale zespołu prawników Kancelarii.

Od 2013 roku doradzaliśmy naszemu Klientowi w sprawach związanych z realizacją dokończenia (po odstąpieniu od umowy z hiszpańską firmą FCC Construcción S.A.) zaprojektowania i budowy linii tramwajowej w Olsztynie.

Całkowita wartość projektu przekracza 600 mln złotych.

Dzięki dobrej współpracy z Klientem oraz wiedzy i doświadczeniu prawników Kancelarii, w ciągu dwóch lat udało się zinwentaryzować przerwane roboty, ogłosić przetargi na dokończenie projektowania i następnie realizacji robót, skutecznie zrealizować zakontraktowane roboty i je rozliczyć.

W szczytowym okresie realizacji projektu, doradzaliśmy przy symultanicznej realizacji ponad 10-ciu głównych umów, włączając umowy na roboty budowlane, dostawy taboru, wykonanie systemu zarządzania ruchem ITS, umowę z Inżynierem Kontraktu, projektantem i szereg innych.

Ze strony Kancelarii projekt realizował zespół pod kierownictwem mec. Marcina Skromaka. Jak wskazuje mec. Skromak, „Gwarancją powodzenia projektu okazała się bez wątpienia dobra współpraca z Prezydentem Miasta oraz szerokim gronem pracowników Klienta zaangażowanych w projekt.”