Kasacja w sprawie statku s/s Rotterdam

Partner Kancelarii adwokat Marcin Skromak reprezentował Ministra Infrastruktury w sporze z armatorem statku s/s „Rotterdam”, firmą Rederij de Rotterdam B.V. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Wyrokiem z dnia 16 lipca 2009 roku NSA w sprawie II OSK 1018/08, w wyniku rozpoznania skargi kasacyjnej Ministra, uchylił niekorzystny dla Ministra wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2008 roku, oddalając skargę armatora.

Oznacza to, iż nakaz opuszczenia polskich obszarów morskich wydany przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, a następnie utrzymany w mocy przez Ministra Gospodarki Morskiej, jest zgodny z prawem.