Kolejny etap inwestycji, wmurowanie kamienia węgielnego.

Kolejny etap, w obsługiwanej przez nas inwestycji, za nami. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie (inwestycja o wartości ponad 160 mln zł) weszła w kolejną fazę. Partner Kancelarii Mec. Marcin Skromak uczestniczył w akcie erekcyjnym zakładu wmurowania kamienia węgielnego..

Inwestycja prowadzona jest przez 37 gmin województwa warmińsko- mazurskiego, poprzez ich spółkę celową.  Całość współfinansowana jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  Po zakończeniu inwestycji całość odpadów z terenu 37 gmin będzie trafiała do budowanego właśnie zakładu, oszczędzając środowisko dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii przetwarzania odpadów.