Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego.

Świadczenie usług prawnych dla Projektu pn. Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie

Wypowiedziany Kontrakt poprzedniemu Wykonawcy, postępowania na dokończenie projektowania i dokończenie robót; łącznie kilkanaście umów na roboty, usługi (m.in. projektowanie, system ITS), dostawy itp.