Inauguracja Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku.

W dniu 8 października o godzinie 10.00 w Olivia Sky Club (budynek Olivia Tower), w obecności przedstawicieli Ministra Gospodarki i Ministra Sprawiedliwości oraz Marszałka Województwa Pomorskiego, oficjalnie zainaugurowało swoją działalność Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku.

Mec. Ireneusz Pawłowski, Partner Zarządzający w Kancelarii,  jest inicjatorem powołania Centrum i pełni funkcję Kierownika Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

W trakcie konferencji zostanie także podpisane Porozumienie pomiędzy organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców, powołujące Radę Centrum i ustalające zasady promowania Centrum jako wspólnego ośrodka arbitrażu i mediacji dla pomorskich przedsiębiorców.

Inicjatorami powstania Centrum są dwie wiodące na Pomorzu organizacje zrzeszające przedsiębiorców Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza (Lider), oraz Pracodawcy Pomorza (Partner). Powołanie Centrum było wynikiem Listu Intencyjnego obu organizacji w tej sprawie z 23 stycznia 2015 r.

Nad powołaniem Centrum Arbitrażu i Mediacji trwały dłuższe prace z udziałem ekspertów uczestniczących w pilotażowym, rządowym programie Centrów Arbitrażu i Mediacji. W dniu 11 czerwca br. zostało powołane Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku. Centrum będzie składało się z Ośrodka Mediacji oraz w przyszłości, także z Sądu Arbitrażowego.

Centrum w założeniu otwarte jest na udział innych organizacji i współpracować będzie szeroko z podmiotami zainteresowanymi rozwojem mediacji i arbitrażu. W trakcie konferencji będzie miało miejsce uroczyste przystąpienie do Centrum kolejnych organizacji zrzeszających przedsiębiorców.

W konferencji obok przedstawicieli Ministrów oraz Marszałka Województwa Pomorskiego udział wezmą także przedsiębiorcy, sędziowie, prawnicy – zarówno praktycy jak i z uczelni prawniczych.

Program konferencji obejmować będzie m.in następujące wystąpienia:

Zalety mediacji i mediacja w praktyce (Maciej Bobrowicz, radca prawny, Dyrektor  Centrum Mediacji Gospodarczej, Krajowa Rada  Radców Prawnych)

Mediacja z perspektywy sądu, oczekiwania wobec mediacji (Sędzia Teresa Karczyńska-Szumilas, koordynator ds. mediacji,  Sąd Okręgowy  w Gdańsku)

Działalność i plany  Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji (Ireneusz Pawłowski, radca prawny, Kierownik Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji)

Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji odpowiada na coraz wyraźniejszą potrzebę przedsiębiorców kończenia sporów w drodze polubownej, co przy profesjonalnej obsłudze będzie  szybsze i tańsze niż droga sądowa.  Przygotowywane nowelizacje przepisów procesowych także zaczynają sprzyjać temu procesowi. Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji będzie wkrótce niezbędnym narzędziem rozwiązywania sporów dla wszystkich pomorskich przedsiębiorców.