Wynagrodzenie podwykonawcy za roboty budowlane. Precedens w okręgu gdańskim.

Kancelaria z sukcesem reprezentowania jednego z podwykonawców w sporze z Uniwersytetem Gdańskim o zapłatę części wynagrodzenia podwykonawcy za roboty budowlane zrealizowane na budowie budynku Wydziału Chemii w Gdańsku-Oliwie.

Generalny Wykonawca, firma Alpine, ogłosiła upadłość i pozostawiła bez należnej zapłaty wielu podwykonawców, którymi siłami została w całości zrealizowana ta inwestycja.

Spór dotyczył odpowiedzialności inwestora – Uniwersytetu Gdańskiego, za zapłatę kaucji gwarancyjnych zatrzymanych przez generalnego wykonawcę (i nie zwróconych) na poczet zabezpieczenia należytego wykonania. Jest to pierwszy tego rodzaju spór w okręgu apelacji gdańskiej oraz pierwsza ze spraw, która dotarła na poziom Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Dotychczas sądy niższych instancji oddalały roszczenia podwykonawców z tego tytułu, uznając, że kaucja nie stanowi części wynagrodzenia w rozumieniu art. 647(1) par. 5 kc. Taka sytuacja miała miejsce również w przypadku naszego Klienta, jednakże Sąd Apelacyjny w Gdańsku w całości podzielił argumenty wywiedzionej apelacji, zmieniając niekorzystny wyrok sądu I instancji.

Sprawę prowadził zespół kancelarii pod kierownictwem mec. Marcina Skromaka, który specjalizuje się w sprawach związanych z procesem budowlanym.