Przekształcenie spółki z o.o. z branży doradczej w spółkę komandytową

Partner Kancelarii radca prawny Ireneusz Pawłowski z zespołem przygotował i obsługiwał proces przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnościa z branży doradczej w spółkę komandytową. Celem transakcji było zapewnienie optymalizacji podatkowej oraz odpowiednie ukształtowanie kwestii odpowiedzialności za zobowiązania spółki przekształconej.

W zakres obsługi wchodziło przygotowanie kompletu dokumentacji, asysta prawna podczas zgromadzeń wspólników, doradztwo w procesie przekształcenia, a także samo postępowanie rejestracyjne przed sądem rejestrowym.

Kancelaria w trakcie transakcji współpracowała z doradcą podatkowym, stale wspomagającym kancelarię.