1 result for tag: Ireneusz Pawłowski


Debata oxfordzka w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Partner kancelarii Mec. Ireneusz Pawłowski wziął udział, jako mówca, w debacie oxfordzkiej przeprowadzonej 20 października 2016 r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. W związku z organizacją Międzynarodowego Dnia Mediacji przeprowadzona została debata oksfordzka z udziałem publiczności poświęcona zagadnieniu nakłaniania przez sądy stron postępowania do  mediacji (zgodnie z art. 10 Kodeksu Postępowania Cywilnego). W debacie jako mówcy propozycji i opozycji wzięli także udział: Sędzia Ewa Szarmach, Sędzia Katarzyna Kazaniecka-Kapała, Mediator Bartosz Poćwiardowski, Adwokat Beata Nowakowska oraz Zuzanna Nowakowska. ...