Zakończona transakcja wyjścia udziałowca z inwestycji

Kancelaria z sukcesem zakończyła obsługę  prawną transakcji wyjścia udziałowca ze spółki z o.o. Transakcja została zaplanowana i skonstruowana w 2005 r., a zakończyła się w 2008 r. Transakcję obsługiwał Partner Kancelarii, radca prawny Ireneusz Pawłowski.

Jednym z nowatorskich elementów transakcji była konsytukcja procesu wyjścia udziałowca z inwestycji w drodze corocznego, automatycznie dokonywanego umorzenia udziałów, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego.
Zaplanowany mechanizm umożliwił udziałowcowi stopniowe wyjście ze spółki (wyjście z inwestycji) za wynagrodzeniem.
Konstrukcja prawna umowy spółki z umorzeniem zapewniła stabilne fukcjonowanie spółki w okresie wychodzenia z inwestycji i przejmowania kontroli nad spółką przez pozostających w spółce udziałowców, będących równocześnie zarządzającymi spółką.