Marcin Skromak

Zakres praktyki / biografia

Mecenas Marcin Skromak ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadził kancelarię indywidualną, a od listopada 2008 roku Partner Spółki. Od 2014 roku Główny Partner Zarządzający.

Główne obszary praktyki obejmują doradztwo prawne na wszystkich etapach realizacji złożonych projektów infrastrukturalnych i informatycznych, doradztwo przy projektach współfinansowanych z funduszy unijnych, spory w procesach inwestycyjnych oraz prawo ochrony środowiska i prawo odpadowe.

Marcin Skromak posiada bogate doświadczenie zawodowe w obsłudze Klientów sektora publicznego.

Jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR).

Włada biegle językiem angielskim i hiszpańskim.

Przykładowe doświadczenie zawodowe

ponad 4 letnie doradztwo prawne w Departamencie Ochrony Środowiska jednego z Urzędów Marszałkowskich,
wielokrotne pełnienie funkcji rozjemcy wg FIDIC na projektach infrastrukturalnych i odpadowych,
doradztwo prawne przy projekcie budowy wielosensorowego systemu nadzoru ruchu morskiego w Zatoce Gdańskiej, finansowanego przez Bank Światowy,
zastępstwo procesowe organów polskiej administracji morskiej przed sądami administracyjnymi w sprawie statku s/s Rotterdam,
wielokrotne zastępstwo procesowe przed Zespołem Arbitrów, a następnie przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi,
doradztwo prawne związane z realizacją umowy na Przebudowę Falochronu Głównego w Gdyni; łączna wartość inwestycji > 140 mln PLN; kontrakty oparte o FIDIC czerwony; w trakcie projektu odstąpienie od umowy z wykonawcą i dokończenie robót przez innego wykonawcę,
doradztwo prawne przy projekcie „Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni”; wartość całego projektu > 60 mln PLN,
doradztwo prawne przy projekcie „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku – przebudowa falochronu wschodniego”, „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku – przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie; Przebudowa wejścia do Portu Elbląg; Port Północy – modernizacja toru podejściowego i falochronu wyspowego”,
doradztwo prawne przy projekcie „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie”; wartość projektu > 160 mln PLN,
doradztwo prawne przy projekcie „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”; tzw. „duży projekt unijny o wartości > 50 mln eur,
doradztwo prawne przy projekcie „Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego Etap IIA”, polegającym na budowie magistrali teleinformatycznej wzdłuż wybrzeża morskiego RP,
doradztwo prawne przy projekcie realizacji wielosensorowego, zintegrowanego systemu nadzoru ruchu na całym polskim wybrzeżu morskim – Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego Etap I,
doradztwo prawne przy projekcie „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”, polegającym m.in. na budowie systemu zarządzania ruchem oraz wprowadzeniu komunikacji tramwajowej w Olsztynie,
doradztwo dla jednostki sektora finansów publicznych związane z zakupem nieruchomości o wartości > 150 mln PLN,
doradztwo przy projekcie zabezpieczenia brzegu morskiego w rejonie Oksywia,
doradztwo dla czołowej europejskiej firmy budowlanej w zakresie postępowań przetargowych dla projektów hydrotechnicznych,