Zespół
Wstecz wstecz
17-dsc-5635
Ireneusz Pawłowski
Radca prawny
Partner Zarządzający

Mecenas Ireneusz Pawłowski specjalizuje się w prawie gospodarczym i prawie spółek, w tym kwestiach prawa informatycznego i zamówień publicznych. Zajmuje się  także prawem podatkowym oraz pozasądowym rozwiązywaniem sporów.  Doświadczony mediator gospodarczy.

 

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aktualnie, w trakcie przygotowań do otwarcia przewodu doktorskiego na tym wydziale. Autor i współautor publikacji w czasopismach prawniczych oraz komentarza.

 

Posiada doświadczenie legislatorskie z pracy w administracji rządowej szczebla centralnego. Pełnił następnie funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego  instytucji  publicznej. Pracował też w Samorządzie Województwa, obsługując m.in. departamenty odpowiedzialne za zarządzanie środkami unijnymi oraz Sejmik Województwa.

 

Partner Zarządzający i radca prawny w Pawłowski Skromak Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.p. Założyciel Kancelarii. Kancelaria w 2021 r. obchodziła 20-lecie powstania.

 

Doświadczony członek organów nadzorczych spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych, w tym także jako przewodniczący rady nadzorczej i to zarówno w spółkach prawa handlowego publicznych jak i prywatnych. Posiada także doświadczenie jako członek Komitetu Audytu w radzie nadzorczej spółki giełdowej oraz przewodniczący rady społecznej publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

 

Ukończył Studia Podyplomowe „Praktyczne aspekty integracji europejskiej” w Akademii Polonijnej oraz odbył wiele szkoleń, wśród których można wymienić m.in.: “Strategic planning” w Harvard School of Public Health, Boston, USA.

 

Interesuje się kwestiami pozasądowego rozwiązywania sporów, w tym arbitrażu i mediacji. Ukończył m.in. szkolenia „Negocjacje dla prawników” i „Prawnik negocjator” oraz szereg szkoleń z zakresu mediacji, w tym organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

Angażuje się  także w działalność społeczną na rzecz rozwoju regionu oraz przedsiębiorczości.

 

Wiceprezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji – wspólnego ośrodka mediacji i arbitrażu dla pomorskich przedsiębiorców, zrzeszonych w ośmiu największych organizacjach gospodarczych Pomorza.

Propagator pozasądowych metod rozwiązywania sporów m.in poprzez wpisywanie do umów klauzuli mediacyjnej projektu Biznes Wybiera Mediacje. Członek Kapituły tego projektu. Członek Pomorskiego Komitetu Arbitrażowego  Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie (sakig.pl) 

 

Posługuje się językiem angielskim.