Zespół
Wstecz wstecz
17-dsc-5635
Ireneusz Pawłowski
Radca prawny
Partner Zarządzający

Mecenas Ireneusz Pawłowski specjalizuje się w prawie gospodarczym i prawie spółek. Zajmuje się  także prawem podatkowym i finansowaniem przedsiębiorców, w tym transakcjami kapitałowymi oraz prawem samorządowym i pozasądowym rozwiązywaniem sporów.

 

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aktualnie, w trakcie przygotowań do otwarcia przewodu doktorskiego na tym wydziale.

 

Autor i współautor publikacji w czasopismach prawniczych oraz komentarza. Posiada doświadczenie legislatorskie z pracy w administracji rządowej szczebla centralnego. Pełnił następnie funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego  instytucji  publicznej. Pracował też w Samorządzie Województwa, obsługując m.in. departamenty odpowiedzialne za zarządzanie środkami unijnymi oraz Sejmik Województwa.

 

Partner Zarządzający i radca prawny w Pawłowski Skromak Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.k. Założyciel Kancelarii. Kancelaria w 2016 r. obchodziła 15-lecie powstania.

 

Doświadczony przewodniczący rad nadzorczych i członek organów nadzorczych w spółkach prawa handlowego, prywatnych i publicznych, w tym gminnych.

 

Ukończył Studia Podyplomowe „Praktyczne aspekty integracji europejskiej” w Akademii Polonijnej oraz odbył wiele szkoleń, wśród których można wymienić m.in.: “Strategic planning” w Harvard School of Public Health, Boston, USA.

 

Interesuje się kwestiami pozasądowego rozwiązywania sporów, w tym arbitrażu i mediacji. Ukończył m.in. szkolenia „Negocjacje dla prawników” i „Prawnik negocjator” oraz szereg szkoleń z zakresu mediacji, w tym organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

Angażuje się  także w działalność społeczną na rzecz rozwoju regionu i przedsiębiorczości; Wiceprezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza – w zarządzie Izby od 2010 r. oraz Prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji – wspólnego ośrodka mediacji i arbitrażu dla pomorskich przedsiębiorców, zrzeszonych w ośmiu największych organizacjach gospodarczych Pomorza.

 

Posługuje się językiem angielskim.