Specjalizacje
Wybierz Specjalizacje

Prawo budowlane i proces inwestycyjny

Posiadamy bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze inwestycji już od 2000 roku. Doradzaliśmy naszym Klientom – zarówno Inwestorom, jak i Wykonawcom i Podwykonawcom przy kilkudziesięciu już inwestycjach o łącznej wartości grubo przekraczającej jeden miliard złotych.

 

Doradzaliśmy i doradzamy przy inwestycjach hydrotechnicznych, ochrony brzegów, przeciwpowodziowych, infrastruktury portowej i dostępowej, liniowych inwestycjach telekomunikacyjnych, rozproszonych systemach informatycznych, budowie i modernizacji wielosensorowych systemów nadzoru, stacji radiolokacyjnych, drogach, transporcie szynowym, obiektach kubaturowych wszelkiego rodzaju, zakładach przetwarzania odpadów i wielu innych.

shutterstock_1679626507
Nasze
DOŚWIADCZENIE

Rozwiązywaliśmy dla naszych Klientów wszelkie możliwe problemy, jakie może napotkać zarówno Inwestor, jak i Wykonawca na etapie przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji, w tym problemy środowiskowe, pozwoleń wodnoprawnych, pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, decyzji ze specustawy drogowej i powodziowej, odstąpienia od umowy z wykonawcą lub inwestorem, realizacji gwarancji zabezpieczenia, wszelkiego rodzaju problemy gwarancyjne, problemy z płatnościami itp. Do codziennych zadań należy doradztwo przy kontrolach wszystkich chyba instytucji kontrolnych i nadzorczych w Polsce, a jest ich niemało.

shutterstock_789796180_copy
Zaufali
NAM

Wśród naszych Klientów są zarówno organy administracji rządowej, samorządowej, firmy wykonawcze z sektora publicznego, prywatnego, od małych poprzez średnie do dużych i bardzo dużych. Doradzamy również firmom projektowym.

 

Przy większości inwestycji pracujemy na wzorach FIDIC (czerwona i żółta książka) lub na wzorach Banku Światowego.

 

Doradzamy przy inwestycjach zlokalizowanych na obszarze całego kraju z naciskiem na północ, centrum i północny-wschód oraz w polskich obszarach morskich.