Zespół
Wstecz wstecz

Mecenas Marcin Skromak ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadził kancelarię indywidualną, a od listopada 2008 roku Partner Spółki. Od 2014 roku Główny Partner Zarządzający.

 

Główne obszary praktyki obejmują doradztwo prawne na wszystkich etapach realizacji złożonych projektów infrastrukturalnych i informatycznych, doradztwo przy projektach współfinansowanych z funduszy unijnych, spory w procesach inwestycyjnych oraz prawo ochrony środowiska i prawo odpadowe. Marcin Skromak posiada bogate doświadczenie zawodowe w obsłudze Klientów sektora publicznego. Jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR). Włada biegle językiem angielskim i hiszpańskim.

Wybrane doświadczenie zawodowe:

 • ponad 4 letnie doradztwo prawne w Departamencie Ochrony Środowiska jednego z Urzędów Marszałkowskich,
 • wielokrotne pełnienie funkcji rozjemcy wg FIDIC na projektach infrastrukturalnych i odpadowych,
 • doradztwo prawne przy projekcie budowy wielosensorowego systemu nadzoru ruchu morskiego w Zatoce Gdańskiej, finansowanego przez Bank Światowy,
 • zastępstwo procesowe organów polskiej administracji morskiej przed sądami administracyjnymi w sprawie statku s/s Rotterdam,
 • wielokrotne zastępstwo procesowe przed Zespołem Arbitrów, a następnie przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi,
 • doradztwo prawne związane z realizacją umowy na Przebudowę Falochronu Głównego w Gdyni; łączna wartość inwestycji > 140 mln PLN; kontrakty oparte o FIDIC czerwony; w trakcie projektu odstąpienie od umowy z wykonawcą i dokończenie robót przez innego wykonawcę,
 • doradztwo prawne przy projekcie „Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni”; wartość całego projektu > 60 mln PLN,
 • doradztwo prawne przy projekcie „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku – przebudowa falochronu wschodniego”, „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku – przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie; Przebudowa wejścia do Portu Elbląg; Port Północy – modernizacja toru podejściowego i falochronu wyspowego”,
 • doradztwo prawne przy projekcie „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie”; wartość projektu > 160 mln PLN,
 • doradztwo prawne przy projekcie „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”; tzw. „duży projekt unijny o wartości > 50 mln euro,
 • doradztwo prawne przy projekcie „Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego Etap IIA”, polegającym na budowie magistrali teleinformatycznej wzdłuż wybrzeża morskiego RP,
 • doradztwo prawne przy projekcie realizacji wielosensorowego, zintegrowanego systemu nadzoru ruchu na całym polskim wybrzeżu morskim – Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego Etap I,
 • doradztwo prawne przy projekcie „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”, polegającym m.in. na budowie systemu zarządzania ruchem oraz wprowadzeniu komunikacji tramwajowej w Olsztynie,
 • doradztwo dla jednostki sektora finansów publicznych związane z zakupem nieruchomości o wartości > 150 mln PLN,
 • doradztwo przy projekcie zabezpieczenia brzegu morskiego w rejonie Oksywia,
 • doradztwo dla czołowej europejskiej firmy budowlanej w zakresie postępowań przetargowych dla projektów hydrotechnicznych,