Aktualności
Wstecz wstecz
qwddd

Ugodowe zakończenie sporu o Olsztyńskie Tramwaje o wartości kilkuset milionów złotych

Swój finał znalazła, trwająca ponad 5 lat sprawa dotycząca zerwania kontraktu na budowę linii tramwajowej w Olsztynie, w której interesy Gminy Olsztyn reprezentowała Kancelaria Pawłowski Skromak Legal.

 

Już sam przedmiot inwestycji (Gmina Olsztyn jak dotąd nigdy nie posiadała trakcji tramwajowej), jak też przede wszystkim jej złożoność, wskazywały na to, że proces odbije się szerokim echem i nie były to wyobrażenia mijające się z prawdą. Od momentu zainicjowania sprawy w 2015 roku, jej przebiegiem żywo zainteresowane były media, o czym informowaliśmy w jednym z wcześniejszych wpisów. Na wymiar sprawy i jej doniosłość, poza powyższym, złożyło się także: jej transgraniczny charakter, wartość przedmiotu sporu sięgająca pół miliarda, obszerność sprawy (akta liczące niespełna 100 tomów) oraz wreszcie sposób jej rozstrzygnięcia.

W wyniku przeprowadzonej już po przesłuchaniu kilkudziesięciu świadków mediacji z udziałem wspólnie uzgodnionego mediatora, udało się wypracować treść propozycji ugodowej, zamykającej roszczenia obu stron. Postanowieniem z dnia 8 grudnia 2020 r., Sąd Okręgowy w Olsztynie zatwierdził zawartą przez strony ugodę i umorzył postępowanie w sprawie.

 

Sprawa olsztyńskich tramwajów miała niewątpliwie precedensowy charakter, a doprowadzenie do jej polubownego rozwiązania stanowi duży sukces Zespołu Kancelarii pod kierownictwem adwokata Marcina Skromaka. Rezultat taki nie byłby możliwy bez fachowej, merytorycznej bazy, będącej efektem wieloletniego doświadczenia Kancelarii, nabytego podczas obsługi Klientów na różnych etapach postępowania w szeroko rozumianej dziedzinie inwestycji infrastrukturalnych. Dodatkowo, fakt zawarcia ugody, zwłaszcza w tak skomplikowanej sprawie, wskazuje na wysoki poziom tzw. umiejętności miękkich prawników Zespołu Kancelarii, kompetencji będących niezwykle istotnych i pożądanych we współczesnej pracy jurystów, dlatego też doprowadzenie do satysfakcjonującego dla Klienta rozwiązania w tej formie cieszy podwójnie i rekompensuje zaangażowanie włożone przez wszystkich członków Zespołu.

 

Nie można zapomnieć, że rozwiązanie sprawy byłoby niemożliwe bez współpracy z Klientem, wobec czego z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie podziękować Prezydentowi Miasta Olsztyna oraz wszystkim Pracownikom Urzędu Miasta Olsztyna, a zwłaszcza Jednostki Realizującej Projekt V, za ich wysiłek włożony w sprawę.

 

Linki do materiałów internetowych:

Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Olsztynie:

https://www.olsztyn.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1816:spor-miedzy-firma-z-hiszpanii-a-gmina-olsztyn-zakonczony-ugoda&catid=44:komunikaty-rzecznikow-prasowych&Itemid=162

 

Artykuły prasowe:

https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/jest-ugoda-miedzy-olsztynem-na-fcc-construccion-ws-nieudanej-budowy-tramwaju-66866.html

 

https://olsztyn.eu/o-olsztynie/aktualnosci/article/koniec-sporu-z-fcc.html

 

https://www.olsztyn.com.pl/artykul,koniec-sporu-o-zerwanie-kontraktu-budowlanego-w-olsztynie,31061.html

 

https://gazetaolsztynska.pl/679279,Koniec-sporu-z-FCC-firma-ktora-miala-wybudowac-w-Olsztynie-linie-tramwajowa.html

 

https://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/7,48726,26589315,nieoczekiwany-final-sporu-z-fcc-ktora-miala-budowac-linie-tramwajowe.html?disableRedirects=true