Specjalizacje
Wybierz Specjalizacje

Doradztwo korporacyjne

Świadczymy pełne, bieżące doradztwo prawne dla spółek, jak również innych podmiotów. 

shutterstock-1679626507-s
Nasze
DOŚWIADCZENIE

Oferujemy pomoc w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności, powoływanie nowych podmiotów, przekształcenia, łączenie się oraz likwidacja podmiotów gospodarczych, fuzje i przejęcia, audyty prawne, analizy i diagnozy stanu prawnego przedsiębiorstw (due dilligence), wsparcie prawne dla organów spółek prawa handlowego (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenia akcjonariuszy), obsługa w zakresie prawa pracy.