Specjalizacje
Wybierz Specjalizacje

Obsługa prawna środków unijnych

Duża część naszych Klientów to beneficjenci środków unijnych, które współfinansują znakomitą część inwestycji, przy których doradzamy. Doradzamy począwszy od początkowego etapu pozyskiwania tych środków (pre-umowy, umowy o dofinansowanie, prace studyjne, studia wykonalności itp.), poprzez wnioski o płatność i rozliczenie projektu.

 

Konsultujemy problemy wynikłe przy wnioskach o płatność, sporządzamy aneksy i protokoły konieczności z zachowaniem wymogów wynikających z wytycznych, opracowujemy zastrzeżenia do informacji i opinii pokontrolnych, uczestniczymy w spotkaniach z personelem Instytucji Pośredniczących i Wdrażających, opracowujemy opinie prawne.

shutterstock-1679626507-s
Nasze
DOŚWIADCZENIE

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze jednostki pośredniczącej II stopnia. Typowe sprawy, przy jakich doradzaliśmy, obejmowały problematykę kwalifikowalności wydatków, interpretacji umowy o dofinansowanie, zagadnień związanych z pomocą publiczną, wydłużenia okresów trwałości, poprawności dokumentów przedstawianych przez beneficjentów, odstępowanie od umów itp.