Specjalizacje
Wybierz Specjalizacje

Zamówienia publiczne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie zamówień publicznych, nabyte jeszcze pod rządami poprzedniej ustawy z 1994 roku. Prawnicy Kancelarii występowali i co miesiąc występują wielokrotnie zarówno przez Zespołem Arbitrów, jak i Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi, reprezentując zarówno Zamawiających, jak i Wykonawców.

 

Szczególnie bogate doświadczenie posiadamy w obsłudze Zamawiających, którym doradzamy na wszystkich etapach: przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji, jak i wszelkiej maści kontroli. Posiadamy doświadczenie również przy przykrych aspektach inwestycyjnych, takich, jak odstąpienie od umowy z wykonawcą, rozliczenie budowy oraz jej kontynuacja z udziałem nowego wykonawcy. Choć staramy się rozwiązywać wszelkie problemy na drodze polubownej, skutecznie reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi i administracyjnymi we wszelkich sprawach związanych z realizacją i rozliczeniem inwestycji.

 

shutterstock-1679626507-s
Nasze
DOŚWIADCZENIE

W trybie zamówień publicznych realizowaliśmy inwestycje wszystkich rodzajów i branż: hydrotechniczne, ochrony brzegów, przeciwpowodziowe, infrastruktury portowej i dostępowej, telekomunikacyjne, informatyczne, systemów nadzoru, stacji radiolokacyjnych, drogi, transport szynowy, obiekty kubaturowe wszelkiego rodzaju, zakłady przetwarzania odpadów i wiele innych.

 

Wśród Zamawiających, którym doradzamy, są jest zarówno administracja rządowa, samorządowa, jak i wszelkiego rodzaju jednostki sektora finansów publicznych, jak i spółki celowe.

shutterstock-789796180-copy-s
Zaufali
NAM

Zdecydowana większość inwestycji realizowana jest przez naszych Klientów przy współfinansowaniu unijnym z różnych programów operacyjnych, w tym POIiŚ, POIG, Polska Wschodnia, PO Ryby, wszelkiego rodzaju fundusze ochrony środowiska.

 

Posiadamy doświadczenie we współpracy z wieloma instytucjami pośredniczącymi i wdrażającymi, w tym CUPT, PARP, NFOŚ, WFOŚ, Urzędy Marszałkowskie i inne. Pozwala to nam na efektywny, choć często stanowczy, dialog z tymi instytucjami, zachowanie kwalifikowalności wydatków i unikanie sankcji.