Specjalizacje
Wybierz Specjalizacje

Mediacja i arbitaż

W trakcie mediacji, Strony przy udziale Mediatora same wypracowują satysfakcjonujące je rozwiązanie. Podczas arbitrażu, Strony poddają swoją sprawę do rozstrzygnięcia zwykle autorytetowi lub specjaliście z danej dziedziny i wyrażają zgodę na stosowanie się do tego rozstrzygnięcia.

shutterstock-1679626507-s
Nasze
DOŚWIADCZENIE

Mamy duże doświadczenie i praktykę w występowaniu podczas mediacji i arbitrażu, zarówno jako pełnomocnik strony, jak i Mediator. Uważamy, że wiele spraw z korzyścią dla Klienta można rozwiązać stosując pozasądowe metody rozwiązywania sporów. Jeżeli natomiast zawiodą, co też może mieć miejsce, wówczas kompetentnie poprowadzimy proces sądowy.